Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Osieki 21-23 września 2011

W dniach 21-23  września 2011 roku w Osiekach odbyło się seminarium, zatytułowane Rynek pracy, jako barometr zmian w gospodarce”. Organizatorem seminarium było Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki, działające w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Filii w Koszalinie.  

Celem seminarium było przedstawienie tendencji rozwojowych w gospodarce krajowej i województwa oraz scharakteryzowanie uwarunkowań makroekonomicznych, przestrzennych i czasowych zróżnicowania lokalnych rynków pracy. W tym kontekście podjęta została próba określenia znaczenia szkolnictwa zawodowego dla rozwoju województwa.

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update