Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Spotkania badawcze ZOG

Jedną z form działalności badawczej Zachodniopomorskiego Obserwatorium Gospodarki są coroczne spotkania badawcze w terenie. Spotkania te realizowane są w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Mają one formę wywiadów grupowych, w których udział biorą kluczowe instytucje działające na rynku pracy i w gospodarce danego powiatu. W trakcie spotkania prowadzona jest moderowana dyskusja, która dotyczy głównych potrzeb i problemów lokalnych rynków pracy zarówno z punktu widzenia instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych jak też instytucji gospodarczych i pracodawców.

Z każdego spotkania sporządzany jest raport opisujący główne zagadnienia i problemy poruszone w trakcie dyskusji. Raporty te dostępne są na naszej stronie internetowej w formie elektronicznej.

W tym dziale umieszczone zostały wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie przeprowadzonych spotkań. Wnioski te  posłużą jako uzupełniający materiał badawczy w zakresie analizy sytuacji lokalnych rynków pracy i gospodarki. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach.

Poniżej dostępne są zdjęcia ze spotkań i wnioski w formie elektronicznej.

Harmonogram spotkań na rok 2011 zamieszczony zostanie wkrótce.

 

 

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update