Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Osieki 15-17 czerwca 2011

W dniach 15 – 17 czerwca 2011 roku w Osiekach k/Koszalina odbyło się seminarium, zatytułowane „Badania ilościowe - we współpracy z  Zachodniopomorskim Obserwatorium Gospodarki”.”. Organizatorem seminarium było Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki, działające w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Filii w Koszalinie.  

Tematyką seminarium była metodologia przeprowadzania badań ankietowych online, oraz sposoby analizy danych uzyskanych w wyniku takich badań na przykładzie pakietu programów statystyczno-badawczych IBM SPSS.

Seminarium miało formę warsztatów, uczestnicy pracowali na stanowiskach komputerowych. Warsztaty te prowadzili wykładowcy i instruktorzy z firmy SPSS Polska sp z o.o. Uczestnicy budowali od podstaw kwestionariusze ankietowe, przeprowadzali ankietę online, oraz analizowali i interpretowali wyniki z takich ankiet.

W seminarium uczestniczyło 30 osób, głownie przedstawicieli instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia ze spotkania.

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update