Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Kontakt

Informujemy, że realizacja projektu badawczego ZOG została zakończona wraz z dniem 31 grudnia 2011 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Filia w Koszalinie
ul. Słowiańska 15A
75 - 846 Koszalin
Zespół Projektów Własnych
Biuro Projektu „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki”
e-mail: magdalena_dobosz@wup.pl,  marek_zajecki@wup.pl, anna_misko@wup.pl

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update