Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Katalog Zasobów Gospodarczych i Rynku Pracy Województwa Zachodniopomorskiego

W ramach „Katalogu” prezentowane są najważniejsze wskaźniki gospodarcze oraz dotyczące rynku pracy w regionie. Każdy wskaźnik jest zdefiniowany i opisany. Wspomiane wskaźniki przedstawione są w formie tabelarycznej. Dodatkowo możliwa  jest wizualizacja danych w formie mapy województwa oraz powiatów. Ponadto w ramach "Katalogu"  funkcjonuje opracowany na podstawie dotychczasowej "Bibioteki Zasobów Informacyjnych ZORP" moduł biblioteczny zawierający zebrane wszelkie publikacje dotyczące tych obszarów. Katalog tworzony jest we współpracy z niezależnmi ekspertami oraz z wyspecjalizowanymi instytucjami i środowiskiem naukowym.

Przy tworzeniu Katalogu wykorzystano rozwiązania zastosowane w bibliotece   Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

LOGO MORPIE

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update