Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Niechorze 23-25 marca 2011 roku.

W dniach 23 – 25 marca 2011 roku w Niechorzu odbyło się seminarium, zatytułowane „Diagnoza i możliwości regionalnego rynku pracy i gospodarki – metody i techniki badań ankietowych online”. Organizatorem seminarium było Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki, działające w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Filii w Koszalinie.  

Tematyką seminarium były badania ankietowe online: ich rodzaje, charakterystyka, metodologia przeprowadzania i budowa kwestionariuszy ankietowych. Omówiono przykłady specjalistycznych programów komputerowych, wspomagających procesy przeprowadzania badań ankietowych (ze szczególnym uwzględnieniem SPSS Data Collection Interviewer). 

W seminarium uczestniczyło 28 osób, głownie przedstawicieli instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia ze spotkania.

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update