Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Bieżący monitoring kluczowych procesów regionalnej gospodarki

W ramach tego działania prowadzone są analizy dotyczące sytuacji w regionalnej gospodarce i na rynku pracy. Analizy te dotyczą podstawowych wskaźników gospodarczych i rynku pracy takich jak m.in.: stopa bezrobocia, poziom wynagrodzeń, liczba podmiotów gospodarczych.  Badanie to bazuje w głównej mierze na wykorzystaniu metody analizy danych zastanych. Opracowanie sporządzane jest cyklicznie.

Pliki do pobrania

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update