Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Badania gospodarki ZOG

Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki prowadzi badania i analizy w obszarze regionalnej gospodarki i rynku pracy. Badania te prowadzone są na terenie województwa zachodniopomorskiego. Głównym celem badań jest diagnoza stanu regionalnego środowiska gospodarczego oraz prognozowanie jego wpływu i zakresu oddziaływania na rynek pracy. Badania prowadzone są samodzielnie przez zespół Zachodniopomorskiego Obserwatorium Gospodarki. Są one również zlecane do wykonania wyspecjalizowanym firmom badawczym.

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update