Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Konferencja końcowa ZOG, Sarbinowo 14-16 grudnia 2011 roku.

            Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki działające przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, Filia w Koszalinie zaprasza Państwa na konferencję podsumowującą działalność projektu ZOG  pt. Obraz gospodarki województwa zachodniopomorskiego”.

            Celem konferencji będzie podsumowanie działalności projektu badawczego pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki.”. Przedstawione zostaną rezultaty i wyniki działalności badawczej projektu w latach 2010-2011, z zakresu stanu i prognozowania zmian gospodarki i rynku pracy.

            Poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: przewidywanie zapotrzebowania zawodowego pracodawców, przewidywanie zmian stanu zatrudnienia, sytuacja społeczno-zawodowa pracowników, kluczowe branże gospodarcze regionu oraz ich wpływ na rynek pracy, zagadnienie alternatywnych form zatrudnienia, kluczowe procesy regionalnej gospodarki oraz analiza potrzeb rynku pracy na podstawie wyników badań projektu ZOG.

            Po zakończeniu realizacji projektu ZOG, Zespół Projektów Własnych planuje rozpocząć realizację projektu zakładającego wieloaspektowe wsparcie programów rozwojowych techników zawodowych położonych na  terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt stawia sobie za cel wypracowanie modelu kształcenia zawodowego, dostosowanego do wymogów rynku pracy. Część konferencji poświęcona będzie omawianiu zagadnień dotyczących nowego projektu.

            Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2011 r. w ORW „ADHARA” w Sarbinowie, ul. Nadmorska 55. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą e-mailową na adresy magdalena_dobosz@wup.pl, oraz marek_zajecki@wup.pl, lub też przesłanie formularza zgłoszeniowego pod nr faksu: 94 344 50 28. Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerami: 94-344-50-29 (20) lub 516-144-673.Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poniżej mogą Państwo pobrać harmonogram konferencji i formularz zgłoszeniowy.

                                                                                                          Z poważaniem, Zespół ZOG

Pliki do pobrania

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update