Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Seminaria organizowane przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w 2011 roku.

Poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące seminariów naukowych, zorganizowanych przez projekt badawczy ZOG w roku 2011.

Seminarium w Niechorzu z 23-25 marca 2011 roku.

Seminarium w Osiekach z 15-17 czerwca 2011 roku.

Seminarium w Osiekach z 21-23 września 2011 roku.

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update