Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Rozdział 3: Pracownicy poszukiwani przez pracodawców.

Wyniki badań wśród pracodawców zbieżne są w znacznym stopniu z ofertami Powiatowych Urzędów Pracy. Zbieżność wyników jest oczywista, gdyż pracodawcy powinni zgłaszać zapotrzebowanie na nowych pracowników do Powiatowych Urzędów Pracy i jak wskazują badania znaczna część tak czyni. Stąd też najczęściej poszukiwane zawody w obydwu badań są podobne. Tutaj pojawia się:

-     kierowcy pojazdów

-     robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

-     pracownicy do spraw finansowych i handlowych

-     pracownicy usług domowych i gastronomicznych

-     operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

-     malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

-     sprzedawcy i demonstratorzy

-     robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

-     średni personel biurowy

-     pracownicy do spraw finansowych i handlowych

W tabeli 7.3 przedstawiono szczegółowe wyniki z rozbiciem na powiaty. Obserwacja wyników dostarcza analogicznych wniosków jak w przypadku badania ofert PUP. Zatem widzimy tutaj zawody wspólne dla wszystkich powiatów oraz zawody specyficzne, a także wyraźną przewagę ofert pracy fizycznej nad umysłową.

 

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update