Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Rozdział 2: Oferty pracy w Powiatowych Urzędach Pracy.

     W tabeli 7.1 przedstawiono zawody, w których najczęściej poszukiwani są pracownicy w województwie zachodniopomorskim. Prezentowane dane pochodzą z Powiatowych Urzędów Pracy. Spośród wymienionych zawodów szczególnie poszukiwani są sprzedawcy, kierowcy ciężarówki, kelnerzy, robotnicy budowlani, robotnicy gospodarczy, kucharze i spawacze.

Szczegółowa analiza danych z powiatów pozwoliła na wytypowanie zawodów szczególnie poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy. W tabeli 7.2 przedstawiono 5 najczęściej poszukiwanych zawodów w poszczególnych Powiatowych Urzędach Pracy. Z prezentowanych danych zauważyć można pewne tendencje:

  1. W obrębie całego województwa najbardziej poszukiwani są sprzedawcy oraz kierowcy ciężarówek.
  2. Każdy z powiatów ma swoją indywidualną specyfikę, i tak np. powiat białogardzki nastawiony jest na przetwórstwo przemysłowe, w mieście Świnoujście czy powiecie kołobrzeskim poszukiwani są pracownicy obsługi hoteli, oznacza to, iż uwarunkowania naturalne w sposób automatyczny wpływają na dominujący rodzaj działalności gospodarczej. Zatem ważne jest umiejętne wykorzystywanie posiadanych walorów naturalnych.
  3. Generalnie poszukiwani są pracownicy do prac fizycznych.

 

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update