Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Rozdział 1: Poszukiwanie pracowników na rynku pracy.

         W badaniu dotyczącym planów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców niecałe 60% respondentów wskazało, że w ich firmach w celu znalezienia odpowiedniej osoby na wolne stanowisko pracy, najczęściej zamieszcza się oferty na portalach internetowych dotyczących rynku pracy. Inną popularną metodą jest poszukiwanie pracowników poprzez zamieszczanie ofert pracy w gazetach, dziennikach ogólnokrajowych i regionalnych (40,5%) (rysunek 7.1).

          Analiza zebranego materiału badawczego wykazała również, iż zdaniem 9,8% respondentów na regionalnym rynku pracy, ciężko jest pozyskać pożądanego pracownika. Zdaniem przedsiębiorców przyczyną takie stanu rzeczy jest brak specjalistów w pożądanych dziedzinach (45,6%) oraz brak umiejętności praktycznych u osób starających się o przyjęcie do pracy (19,9%) (rysunek 7.2).

          Część pracodawców zadeklarowała możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej przeszkolonej pod kątem ich oczekiwań. Pracodawcy ci wskazali na szkolenia, które w ich opinii mogłyby spowodować, iż osoby, które je ukończą będą miały większe szanse na pozyskanie zatrudniania.

          Najczęściej wskazywanymi szkoleniami były te, które dotyczą zagadnień związanych z handlem, sprzedażą i obsługą klienta - ten rodzaj szkolenia wskazało 72,7% badanych. Następnie pracodawcy wskazywali na szkolenia specjalistyczne, zawodowe (62,7%), z zakresu budownictwa i przemysłu (58%), a także prawo jazdy, obsługa i naprawa pojazdów (53,6%(rysunek 7.3).

Proponowane przez pracodawców szkolenia dają obraz braku odpowiednich pracowników na rynku i mogą być pomocne w tworzeniu programów aktywizujących. Takie informacje można traktować jako uzupełniające do konkretnie zgłaszanych poszukiwanych zawodów.

W celu uzupełnienia powyższych informacji, zamieszczona poniżej została mapa województwa zachodniopomorskiego, ukazująca, ile przedsiębiorstw ma zamiar zatrudnić pracowników w okresie przyszłego roku.

 Tabelę z danymi, które posłużyły do konstrukcji mapy, można znaleźć na stronie ZOG w tym miejscu.

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update