Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Zachodniopomorski Wskaźnik Rozwoju Regionu

Zachodniopomorski Wskaźnik Rozwoju Regionu jest narzędziem ekonomicznym, które może być stosowane w celach informacyjnych i prognostycznych. Wskażnik ma obrazować w sposób analityczny zmianę sytuacji gospodarczej w województwie z wykorzystaniem określonych zmiennych kluczowych. Prace nad Wskaźnikiem obejmowały przygotowanie  metodologii obliczania wskaźnika oraz wzór jego zastosowań.

Do obliczenia wskaźnika użyte zostały dane statystyczne woj. Zachodniopomorskiego z poszczególnych miesięcy okresu 2000-2011 roku: wartość produkcji sprzedanej przemysłu ogółem (w mln PLN), sprzedaż detaliczna (w stosunku do miesiąca poprzedniego =100), wielkość obrotu ładunkowego w portach morskich ogółem (w tys. ton) oraz ilość ofert pracy (na 1 miesiąc).

Poniżej przedstawiony został Zachodniopomorski Wskaźnik Rozwoju Regionu w formie wykresu.

WYKRES 1:

Niebieska linia przedstawia, w jaki sposób kształtowała się koniunktura gospodarcza (obrazowana przez poziom produkcji sprzedanej w mln PLN) na terenie woj. Zachodniopomorskiego w okresie od stycznia 2010 roku do czerwca 2011 roku.

Czerwona linia obrazuje wskaźnik rozwoju gospodarczego w województwie, prognozujący poziom koniuktury w okresie od stycznia 2010 roku do lutego 2012 roku.

W zaznaczonym wycinku wykresu widoczna jest  prognoza lekkiego wzrostu koniunktury gospodarczej w województwieOd listopada 2011 zanotować będzie można powolny i stały wzrost koniunktury.

WYKRES 2:

Ukazuje dane dotyczące koniuktury gospodarczej regionu (wartość produkcji sprzedanej w województwie) oraz prognozy przy użyciu ZWRR. Wykres ten obejmuje okres od stycznia 2000 roku do końca 2011 roku.

Informacja: Dane przedstawione na wykresach są ciągiem danych znormalizowanych (zawierających się w przedziale [-3;3]). Powodem tego była niemożność przestawienia na jednym wykresie danych o różnych formatach.

Oryginalne dane statystyczne dla składników obliczeniowych ZWRR zamieszczone zostały w tym miejscu.

Marek Zajęcki, ZOG.

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update