Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Elementy składowe Zachodniopomorskiego Wskaźnika Rozwoju Regionalnego.

W niniejszym katalogu zamieszczone zostały dane, stanowiące składniki obliczeniowe Zachodniopomorskiego Wskaźnika Rozwoju Regionalnego. Dane te pochodzą z obszaru województwa zachodniopomorskiego i obejmują okres od 2000 do 2011 roku (w jednym przypadku od 2004 do 2011 roku).

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update