Logo

Menu Główne

SEARCH

West Pomeranian
Economy Observatory

Contact

Regional Labor Office in Szczecin
Branch in Koszalin
ul. Słowiańska 15A
75 - 846 Koszalin
Eigenes Projektteam
Project Office "West Pomeranian Economy Observatory"
tel. 94 344 50 23; 94 344 50 20; 94 344 50 29
fax. 94 344 50 28
e-mail: zog@wup.pl

Newsletter

To receive the latest information of the Regional Job Center in Szczecin, type the e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

human capital Szczecin Job Centre West Pomeranian Economy Observatory european social fund

flat update