Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

re: bezrobocie w Koszalinie

Marek
[2010-12-20 13:26:40]


Witam również!
Według danych z GUS, bezrobocie rejestrowane w 2010 roku wynosiło odpowiednio: w I kwartale 11,3%, w II kwartale 10,5% a III kwartale 10,2%.
Dane te pochodzą z Banku Danych Lokalnych, zamieszczonego na stronie krajowej GUS. Zawiera on również ogromną ilość innych przydatnych danych statystycznych.
Marek Zajęcki.

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update