Logo

Menu Główne

SEARCH

West Pomeranian
Economy Observatory

Newsletter

To receive the latest information of the Regional Job Center in Szczecin, type the e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

human capital Szczecin Job Centre West Pomeranian Economy Observatory european social fund

flat update