Logo

Menu Główne

SEARCH

West Pomeranian
Economy Observatory

Objectives

West Pomeranian Economy Observatory

The main aim of the project is to provide information on training needs of the regional economy and labor market adjustment to allow for raising and professional qualifications of persons employed by conducting, disseminating and publishing research and analysis on the situation of the regional...


Newsletter

To receive the latest information of the Regional Job Center in Szczecin, type the e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

human capital Szczecin Job Centre West Pomeranian Economy Observatory european social fund

flat update